Algemene voorwaarden

Voorwaarden & toepasselijkheid
MĀYĀ vindt het belangrijk dat je het leuk vindt om bij ons te winkelen. We proberen je winkelervaring zo soepel mogelijk te laten verlopen en daarom hebben we enkele algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op jouw bestelling.
Let op, deze Voorwaarden zijn van toepassing op consumenten. Bent u geen consument, maar wilt u wel met ons samenwerken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en bestellingen van MĀYĀ Amsterdam. Door het plaatsen van een bestelling en het accepteren van het aanbod gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 
1. Over MĀYĀ Amsterdam
MĀYĀ Amsterdam is een eenmanszaak gevestigd te Amsterdam. De volledige collectie vind je in onze webshop.
 
De volledige contactgegevens van MĀYĀ Amsterdam zijn als volgt:
MĀYĀ Amsterdam
Jacob van Lennepstraat 285
1053JG Amsterdam, Nederland
E-mail: info@mayaamsterdam.com
 
 
2. Aanbieding en overeenkomst
 
1. Wanneer je online een artikel koopt via de webshop van MĀYĀ Amsterdam, ga je een overeenkomst aan met MĀYĀ Amsterdam. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al jouw online bestellingen en aankopen.
2. Wij zorgen ervoor dat deze Voorwaarden zowel op het moment dat je bestelt als op elk moment daarna gemakkelijk toegankelijk zijn. Je kunt de dan geldende en laatste versie van de Voorwaarden lezen, herlezen of downloaden via onze website.
3. Om onjuiste levering na je bestelling te voorkomen, verzoeken wij je ervoor te zorgen dat je ons de juiste informatie en contactgegevens verstrekt. Wij bewaren uw gegevens veilig en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
4. Een overeenkomst die voortvloeit uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of vergissing bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt MĀYĀ Amsterdam niet. Neem bij twijfel over de geldigheid van een aanbieding contact op met MĀYĀ Amsterdam.
 
3. Prijs en betaling
 
1. De in de webshop vermelde prijs is de totaalprijs inclusief btw. Indien van toepassing worden de bezorgkosten apart vermeld.
2. Als het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen er extra belastingen van toepassing zijn. Het kan zijn dat het betreffende land extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerbelasting. MĀYĀ Amsterdam heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom geen nadere informatie verstrekken. Eventuele verschuldigde invoerrechten en belastingen zijn uitsluitend uw verantwoordelijkheid als klant en moeten mogelijk worden betaald op het moment van levering. Deze extra kosten zijn voor eigen rekening. Je dient zelf te controleren of de bestelde artikelen geëxporteerd en geïmporteerd kunnen worden naar het betreffende land en wat de kosten zijn, voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
3. Je kunt uw bestelling betalen met een van de betaalmethoden die beschikbaar zijn in de webshop van MĀYĀ Amsterdam.
 
4. Levering
1. MĀYĀ Amsterdam streeft ernaar om je bestelling zo soepel en snel mogelijk te verwerken en te laten bezorgen. Wij besteden veel zorg aan een correcte verzending van de producten. Mocht je onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de producten weten, dan zorgen wij voor een oplossing.
2. Bestellingen worden verzonden naar het opgegeven afleveradres en via de gekozen bezorgwijze. Kijk voor de bezorgkosten in het land van bestemming in het gedeelte Verzenden & retourneren op onze website.
3. In het geval dat een verkeerd adres is opgegeven, zijn de kosten van het verloren product voor eigen rekening.
4. MĀYĀ Amsterdam is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door Post NL, DHL of UPS. MĀYĀ Amsterdam is evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook die mocht ontstaan ​​als gevolg van het niet tijdig leveren. MĀYĀ Amsterdam besteedt veel zorg aan het verzenden en ontvangen van bestelde producten. Toch kan het voorkomen dat een bestelling niet wordt verzonden of incompleet is. Dit dien je te melden binnen 7 dagen nadat u het product heeft ontvangen. De levering zal uiteindelijk worden afgerond of opnieuw worden verzonden door MĀYĀ Amsterdam.
 
5. Kwaliteit, wettelijke garantie & klachten
1. MĀYĀ Amsterdam streeft ernaar de producten op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Door de aard van de aangeboden producten kunnen verschillen (zoals kleurverschillen) ontstaan ​​tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product. Lijkt het product anders dan verwacht? Wij bieden een retourtermijn van 30 dagen.
2. De producten die wij aanbieden zijn uiteraard onderhevig aan gebruik. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal van het product, de intensiteit van gebruik en de mate van zorg. De producten van MĀYĀ Amsterdam zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit materialen zoals vermeld in de webshop. MĀYĀ Amsterdam staat voor kwaliteit bij normaal gebruik.
3. Indien er een klacht met ons is besproken, maar u deze klacht bij een andere instantie wilt indienen, kan er contact opgenomen worden met de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
6. Herroepingsrecht
1. Op grond van de wet heeft u 14 dagen na ontvangst van het product de tijd om uw overeenkomst met MĀYĀ Amsterdam zonder opgave van redenen te herroepen.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door ons een ondubbelzinnige verklaring te sturen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). Het is ook mogelijk om de overeenkomst gedeeltelijk te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
3. Het herroepingsrecht wordt niet verleend voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
4. Na ontbinding van de overeenkomst verzoeken wij u het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van alle producten in uw bestelling, terug te sturen naar het adres van MĀYĀ Amsterdam zoals vermeld op het verzendlabel.
5. U kunt onze product(en) uitproberen voor zover nodig om een ​​aankoop te doen, zoals u dat in een echte winkel zou doen. Zorg ervoor dat de kaarten er nog aan zitten en dat de originele verpakking onbeschadigd is bij het retourneren. Voor producten die incompleet zijn, beschadigd zijn, gewassen zijn, de labels zijn verwijderd of andere gebruikssporen vertonen, zal MĀYĀ Amsterdam deze waardevermindering in mindering moeten brengen op het totaal terug te storten bedrag. Alleen MĀYĀ Amsterdam is gerechtigd de waardevermindering vast te stellen.
6. MĀYĀ Amsterdam zal het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het/de geretourneerde product(en) terugbetalen. Bij een gedeeltelijke annulering vergoeden wij alleen de kosten van het geretourneerde product. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt om de oorspronkelijke betaling uit te voeren.
 
7. Retourbeleid:
1. We willen dat je de beste winkelervaring bij ons hebt, en daarom hebben we een retourbeleid van 30 dagen.
2. Retourneer het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van alle producten in je bestelling, naar het adres van MĀYĀ Amsterdam zoals vermeld in het retourformulier en op deze website.
3. U kunt onze product(en) uitproberen voor zover nodig om een ​​aankoop te doen, zoals u dat in een echte winkel zou doen. Zorg ervoor dat de kaarten er nog aan zitten en dat de originele verpakking onbeschadigd is bij het retourneren. Voor producten die incompleet zijn, beschadigd zijn, gewassen zijn, de labels zijn verwijderd of andere gebruikssporen vertonen, zal MĀYĀ Amsterdam deze waardevermindering in mindering moeten brengen op het totaal terug te storten bedrag. Alleen MĀYĀ Amsterdam is gerechtigd de waardevermindering vast te stellen.
4. MĀYĀ Amsterdam zal het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het/de geretourneerde product(en) terugbetalen. Bij een gedeeltelijke retourzending vergoeden wij alleen de kosten van het geretourneerde product. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt om de oorspronkelijke betaling uit te voeren.
5. Indien u kiest voor een andere, duurdere optie voor retourneren dan de standaard bezorgmethode die MĀYĀ Amsterdam hanteert, worden deze extra kosten niet vergoed. Zie de FAQ-sectie op onze website voor de retourkosten per land.
 
8. Intellectueel eigendom
 
MĀYĀ Amsterdam bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk, het product en de website inclusief al het promotiemateriaal zoals video’s en fotografie.
 
9. Wijzigingen
1. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. U wordt geadviseerd om deze Voorwaarden te controleren wanneer u bij ons bestelt. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20 juli 2022.
 
10. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

1. Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen jou en MĀYĀ Amsterdam is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen beslist de Rechtbank Amsterdam hierover; niettegenstaande uw rechten als consument die u mogelijk heeft volgens het land waarin u woont.

2. Aansprakelijkheid
MĀYĀ Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het personeel of de producten van MĀYĀ Amsterdam. MĀYĀ Amsterdam is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door derden. MĀYĀ Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van Fab. producten. De aansprakelijkheid van MĀYĀ Amsterdam is altijd beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. MĀYĀ Amsterdam is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertraging en niet-correcte bezorging van bestellingen en berichten, ontstaan ​​door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen met MĀYĀ Amsterdam en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3. Overmacht
In geval van overmacht komen alle verplichtingen van MĀYĀ Amsterdam te vervallen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is het het recht van jou en MĀYĀ Amsterdam om de overeenkomst te ontbinden, zonder vergoeding van schade. Wij spreken van overmacht in geval van staking, ongeregeldheden, import/exportverbod, of natuurrampen ongeacht of deze zich voordoen bij MĀYĀ Amsterdam of haar leveranciers.